Загальні умови електропостачання

Частка кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, яка постачалась споживачам у 2023 році

Щорічний звіт про господарську діяльність постачальника “останньої надії” за 2023 рік

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг у 2023 році

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг у 2022 році

Порядок зміни електропостачальника

Порядок відключення та відновлення електроживлення споживача

Інструкція про порядок розгляду звернень/скарг/претензій

Процедура розгляду звернень/скарг/претензій

Права споживачів електричної енергії

Показники якості надання послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання

Загальний порядок зняття показів засобів вимірювальної техніки

Порядок роботи Інформаційно-консультаційного центру

Електробезпека

Переваги ефективного кінцевого використання енергії споживачами та поради щодо підвищення енергоефективності при споживанні електроенергії

Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за попередній 2022 рік

Частка кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, яка постачалась споживачам у січні-листопаді 2021 року

Частка кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, яка постачалась споживачам у січні-грудні 2022 року

Щорічний звіт про господарську діяльність постачальника “останньої надії” за 2022 рік