Загальні умови електропостачання

Порядок зміни електропостачальника

Порядок відключення та відновлення електроживлення споживача

Інструкція про порядок розгляду звернень/скарг/претензій

Процедура розгляду звернень/скарг/претензій

Права споживачів електричної енергії

Показники якості надання послуг з постачання електричної енергії, порядрк та розмір компенсації за їх недотримання

Загальний порядок зняття показів засобів вимірювальної техніки

Порядок роботи Інформаційно-консультаційного центру (Доступ до інформації тимчасово обмежено)

Електробезпека

Інформація, щодо посилання на доступні джерела інформації про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії, купленої постачальником “останньої надії” за попередній рік

Частка кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, яка постачалась споживачам у січні-листопаді 2021 року

Частка кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, яка постачалась споживачам у січні-грудні 2022 року

Щорічний звіт про господарську діяльність постачальника “останньої надії” за 2022 рік