Політика закупівель

При закупівлі товарів, робіт та послуг підприємство керується чинним законодавством України та Порядком організації та проведення
ДПЗД «Укрінтеренерго» процедур закупівель, який, в свою чергу, розроблений у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р.
№ 922-VIII .

Організація та проведення процедур закупівель здійснюється Уповноваженою особою.

Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється за принципом забезпечення балансу між якістю, ціною та ризиками.

Інформація про закупівлі товарів, робіт та послуг розміщується на авторизованому електронному майданчику https://zakupivli.pro

Підприємство щорічно оприлюднює інформацію про використані на закупівлю товарів, робіт та послуг кошти на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів.