Стратегія

Стратегічний план розвитку ДПЗД «Укрінтеренерго» охоплює часовий горизонт у 5 років (2018 – 2022).

Стратегічний план розроблено з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямах розвитку.

МІСІЯ:

Місія ДПЗД «Укрінтеренерго» полягає у розвитку електроенергетичної галузі України, задоволенні потреб споживачів на ринку продукції, що ним виробляється, забезпеченні інтересів держави у сфері зовнішньоторговельного обміну, поглибленні розвитку економічних та науково-технічних зв’язків у галузі електроенергетики України з іноземними суб’єктами господарської діяльності.

Стратегічне бачення:

Укрінтеренерго – державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності, активний учасник на ринку постачання електричної енергії та енергоносіїв.

Основні стратегічні цілі на 5 років:

Збільшення частки підприємства на ринку експорту електроенергії

Постачання електроенергії на внутрішньому ринку при переході до нової моделі ринку електричної енергії України

РОЗВИТОК НОВОГО НАПРЯМКУ ДІЯЛЬНОСТІ – ПОСТАЧАННЯ ПАЛЬНОГО