Членство в організаціях та об’єднаннях

Рада оптового ринку електроенергії України (Рада ОРЕ)

Повноваженнями Ради ОРЕ згідно з ДЧОРЕ, зокрема, є:

  • розгляд, внесення, перегляд та затвердження змін та доповнень до додатків до ДЧОРЕ;
  • створення робочих груп Ради та призначення їх керівників;
  • прийняття рішень щодо прийому до членів ринку заявників та виходу (виключення) з членів ринку;
  • розгляд звітів Аудитора ринку, Розпорядника коштів ОРЕ та Розпорядника системи розрахунків;
  • виконання додаткових повноважень, наданих Загальними зборами.

ДПЗД «Укрінтеренерго» є членом Ради оптового ринку електроенергії України з 1996 року.

Представники підприємства беруть активну участь в наступних робочих групах:

  • Робоча група Ради ОРЕ з питань доопрацювання Правил ОРЕ;
  • Робоча група Ради ОРЕ з питань забезпечення виконання фінансових зобов’язань між учасниками ОРЕ;
  • Робоча група Ради ОРЕ з питань впровадження нової моделі ринку;
  • Робоча група Ради ОРЕ з питань розвитку конкуренції на ринку електричної енергії України.

Міжурядова українсько-білоруська змішана комісія з питань торговельно-економічного співробітництва

Основними завданнями Комісії є вироблення, на основі опрацювання результатів двосторонньої зовнішньоекономічної діяльності, та надання компетентним органам обох країн рекомендацій з вдосконалення, розвитку і подальшої гармонізації процесів, пов’язаних із здійсненням торговельно-економічного співробітництва.

ДПЗД «Укрінтеренерго» є діючим членом Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва в паливно-енергетичній сфері з 1996 року.

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» (Федерація роботодавців ПЕК України)

Основною метою дiяльностi Галузевого об‘єднання є представництво інтересів обласних і місцевих організацій роботодавців та роботодавців вугільної та енергетичної промисловості на всеукраїнському, галузевому і місцевому рівнях у економічних, соцiально-трудових та інших відносинах, захист їх прав та законних інтересів, а також координація та консолідація дій членів Галузевого об‘єднання для досягнення позитивних результатів їхньої діяльності та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального діалогу.

ДПЗД «Укрінтеренерго» є Членом Федерації роботодавців ПЕК  України згідно із рішенням Ради Федерації роботодавців ПЕК України від «11» грудня 2018 року за № 6/129, про що видано Свідоцтво про членство у Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» за № 87.