Новини

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2023