Новини

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік