Новини

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2023 р.