Новини

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2022