• TÜV NORD - ISO 9001

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність в електроенергетиці

1. Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ).

2. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19.

3. Закон України «Про електроенергетику» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575/97-вр.

4. Закон України «Про ринок електричної енергії» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19.

5. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/222-19.

6. Закон України «Про захист економічної конкуренції» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

7. Постанова НКРЕ від 31.07.1996 № 28«Про затвердження Правил користування електричною енергією» (із змінами) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96.

8. Постанова НКРЕКП від 13.04.2017 № 504 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії» http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24740.

9. Постанова НКРЕ від19.10.2005 № 934«Про схвалення примірного договоруна передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом та електропередавальною організацією» (із змінами) http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0934227-05.

10. Постанова НКРЕ від29.10.2010 № 1421«Про затвердження Порядку доступу постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом до місцевих (локальних) електричних мереж» (із змінами) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1146-10.

11. Постанова НКРЕКП від 20.12.2016 № 2326«Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2017 рік» (із змінами) http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=22713.